Blowerdoor / thermografie

Blowerdoor

Een blowerdoor test (of luchtdichtheidstest, infiltratieproef, pressurisatieproef,...) meet de luchtdichtheid van een bestaand gebouw of kan tijdens de opbouwfase de luchtdichtheid helpen verbeteren door lekken op te sporen alvorens aan de afwerking te beginnen.

 

Een goede luchtdichtheid:

 

 • beperkt de parasitaire luchtlekken waardoor warmteverliezen kunnen voorkomen worden, met als gevolg energiebesparingen en een verhoogd thermisch comfort.
 • maakt gecombineerd met een performant ventilatiesysteem, het mogelijk een goede kwaliteit van de binnenlucht in stand te houden en de impact van de ventilatie op de energiehuishouding beperkt te houden.
 • beïnvloedt op positieve wijze het geluid in het gebouw door de overdracht van externe geluiden via luchtlekken te beperken.
 • draagt bij tot het in stand houden van het gebouw door onder andere risico's op vocht binnenin de wanden te beperken.

 

De waarde van een blowerdoortest kan gebruikt worden in uw EPB-berekening en kan het E-peil laten dalen.

Steeds inbegrepen in de test:

 

 • conformiteitsverklaring
 • berekenen v50 waarde voor EPB
 • gebruik apparatuur en materiaal
 • lekopsporing met IR camera en of rookstaafjes
 • opmaken gedetailleerd verslag en bezorgen testgegevens
 • verplaatsing

Waarom zou ik twee blowerdoortests willen laten uitvoeren?

 

 • Een eerste test kan uitgevoerd worden wanneer de luchtdichtheid van het gebouw reeds grotendeels verzorgd is, maar de afwerking nog niet is gebeurd. Ongecontroleerde luchtlekken kunnen hierbij reeds opgespoord worden. Wanneer er grote lekken zouden zijn, kunnen deze gedicht worden voor men aan de afwerking begint.

 

 • Wanneer de woonst volledig is afgewerkt, kan een tweede test uitgevoerd worden om de uiteindelijke luchtdichtheid voor het EPB-verslag op te meten. Het rapport hiervan is een officieel document en wordt aanvaard door de Vlaamse Overheid als luchtdichtheidsrapport en de waarden kunnen worden overgenomen door de EPB-verslaggever.

Thermografie

Thermografie en blowerdoor gaan volledig samen.

Via thermografische camera kunnen de luchtlekken visueel vastgesteld worden tijdens een blowerdoortest.

Infrarood thermografie biedt de mogelijkheid voor het opsporen en in kaart brengen van: lekken in vloerverwarming en verwarmingsleidingen, maar ook lekken in bvb platte daken.

Het laat toe om warmteverliezen en koudebruggen op te sporen en is een ideale manier om zwakke punten in de gebouwschil visueel te maken.