EPB / veiligheidscoördinatie

EPB en veiligheidscoördinatie voeren wij niet zelf uit. Door nauwe samenwerking kunnen wij u hier steeds een offerte voor bezorgen.

EPB

EPB = EnergiePrestatie en Binnenklimaat.

Alle gebouwen moeten voor de Vlaamse overheid energiezuinig en gezond worden. Dit kan mede door de EPB eisen gerealiseerd worden.

Deze eisen worden bijna jaarlijks verstrengd zodat men tegen 2021 voldoet aan een E-peil van 30.

Wanneer het gaat om een verwarmde eenheid en als er een stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd geweest is men verplicht om aan deze eisen te voldoen zowel voor verbouwingen als voor nieuwbouw.

Voor verbouwingen zijn de eisen minder streng, dit betekent dat ook de berekeningen minder complex zijn. Er wordt vooral gecontroleerd of de nieuwe muren, daken, vloeren en ramen voldoen aan een bepaalde U-waarde of een minimale R-waarde. Vanaf 2015 wordt de verbouwing echter complexer en wordt er ook een E-peil en K-peil bepaald net zoals een nieuwbouwwoning.

Bij een nieuwbouwwoning worden er verschillende eisen gesteld naast het E-peil en K-peil. Zo is er een eis die de maximale oververhitting bepaalt, een eis naar netto-energiebehoefte en een eis voor hernieuwbare energie (voor bouwaanvragen vanaf 2014).

Standaard gaan wij bouwknopen (koudebruggen) bij de ontwerpfase reeds gaan inrekenen. We geven hierbij gedetailleerd advies zodat dat de meeste koudebruggen worden vermeden. Dit geeft een positieve invloed op Uw K-peil.

De EPB eisen worden elk jaar strenger en strenger, men streeft er namelijk naar om tegen 2021 enkel nog energie neutrale woningen te plaatsen in Europa. Wij spelen hier uiteraard op in en zijn nu reeds een BEN-voorloper (Bijna Energie Neutraal).

Sinds 2012 werd er een bijkomende eis gesteld voor woongebouwen. Vanaf dan moet de netto-energiebehoefte voor verwarming beperkt worden tot 70 kWh/m². Dit kan gehaald worden door beter te gaan isoleren, ventilatieverliezen beperken, luchtdicht bouwen en de warmtewinsten optimaal gaan benutten.

Vanaf 2014 is het ook verplicht om een deel hernieuwbare energie te voorzien, hierbij geven wij een uitgebreid aantal oplossingen die inspelen op Uw specifieke woning, verlangens en budget. Dit kan ondermeer door een warmtepomp, zonneboiler, PV-panelen, verwarmen met biomassa, stadsverwarming en participatie in een project voor hernieuwbare energie.

Voor de start van de werken wordt een uitgebreid EPB-advies opgemaakt en wordt een richtwaarde van het E-peil en K-peil bezorgd, ook de startverklaring wordt ingediend na goedkeuring van de bouwvergunning. Tijdens de werken wordt regelmatig contact opgenomen en kunnen tussentijdse resultaten en simulaties worden opgevraagd.

Op het einde van de werken wordt en zo realistisch mogelijke studie gemaakt van de woning en wordt rekening gehouden met de warmteverliezen, luchtdichtheid, isolatie, ventilatie, verwarmingsinstallatie, ramen en deuren, oriëntatie en bezonning, beschaduwing, leidingverliezen, koeling … Op basis van al deze gegevens wordt uiteindelijk het definitieve E-peil en K-peil berekend.

Veiligheidscoördinatie

Het is verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen waar minstens twee aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens tussenkomen. Dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de bouwwerken zelf, vandaar het onderscheid veiligheidscoördinator ontwerp en veiligheidscoördinator verwezenlijking. Deze kunnen echter wel door 1 persoon uitgevoerd worden.

De veiligheidscoördinator ontwerp detecteert alle risicovolle elementen en stelt in functie hiervan een veiligheids- en gezondheidsplan (VG-plan) op met daarin de maatregelen die moeten genomen worden. Verder moet de veiligheidscoördinator ontwerp het postinterventiedossier en het coördinatiedagboek openen.

De veiligheidscoördinator verwezenlijking voert regelmatig werfbezoeken uit om na te gaan of de werken op een veilige manier gebeuren en houdt dit bij in een coördinatiedagboek. Het werfverslag wordt aan de architect, bouwheer en alle aannemers bezorgd. Verder moet de veiligheidscoördinator verwezenlijking het veiligheids- en gezondheidsplan aanpassen en het postinterventiedossier aanvullen.

Bij kleine bouwwerken (< 500 m²) is het verplicht dat de veiligheidscoördinator wordt aangesteld door de architect, echter meestal voor rekening van de bouwheer. Daarom dienen beide partijen de overeenkomsten met de veiligheidscoördinator mee te ondertekenen. In de praktijk is het echter dikwijls de bouwheer of opdrachtgever die op zoek gaat naar een veiligheidscoördinator.

Het postinterventiedossier (PID) bevat nuttige documentatie om latere interventies aan het bouwwerk te vereenvoudigen. Zo moet op een eenvoudige manier kunnen achterhaald worden welke bv. de structuren van het gebouw zijn, hoe de structuur werd opgebouwd en welke materialen er in een gebouw zitten. Bovendien wordt dit dossier bij verkoop door de notaris gevraagd.