Epc / elektriciteitskeuring

EPC

Een energieprestatiecertificaat (EPC) geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is en is sedert 2008 verplicht bij de verkoop en verhuur van huizen, appartementen en studio’s.

Alvorens een woning te koop of te huur te kunnen zetten is de eigenaar verplicht het EPC-attest te kunnen voorleggen zodat kandidaat kopers- of huurders goed geïnformeerd worden over de energiezuinigheid van de woning.

Een erkende energiedeskundige type A staat in voor de opmaak van een EPC-attest.

De berekende energiescore wordt getoond op het EPC-attest. Deze score wordt bepaald door verschillende factoren: opbouw van de gebouwschillen (daken, muren, vloer), ramen en deuren, de installaties voor verwarming en het verwarmen van water, alsook het bouwjaar. Eventuele energiebesparende maatregelen zoals zonneboiler, zonnepanelen en warmtepomp.

Deze score wordt op een kleurenbalk geplaatst waarbij hoe lager de score (groen), hoe energiezuiniger de woning is.

Aan de hand van een 3D tekening van de woning, die door de energiedeskundige wordt opgesteld, worden oppervlaktes en volumes bepaald en de juiste isolatiewaarden aan de gebouwschillen toegekend.

Elektriciteitskeuring

Residentiële elektrische installaties moeten regelmatig gekeurd worden. Hierbij wordt nagegaan of aan de regels, die door het AREI (Algemeen Reglement Elektrische Installaties) worden opgelegd, is voldaan. Een elektriciteitskeuring heeft als doel uw veiligheid te verhogen!

 

Sinds 1 juli 2008 is een elektriciteitskeuring wettelijk verplicht bij elke verkoop van een eigendom. Een conforme keuring is 25 jaar geldig. De vervaldatum vindt u steeds terug op uw verslag.

Een ééndraadsschema en situatieplan dienen voorhanden te zijn op het moment van keuring. Zoniet zal dit aanleiding geven tot een inbreuk.

 

Een keuringsverslag met een positief resultaat is 25 jaar geldig zolang er geen belangrijke wijzigingen aan de installatie zijn uitgevoerd. U kan de vervaldatum steeds terugvinden op het attest.

Het gebeurd echter vaak dat de installatie wordt afgekeurd, vooral bij oudere installaties. In dat geval is het de plicht van de koper om binnen de 12 of 18 maanden na de keuring, de installatie te laten aanpassen en een herkeuring te laten uitvoeren. Deze herkeuring is van belang voor uw eigen veiligheid en om bvb discussies met de verzekeringsmaatschappij bij eventuele schade te verkomen. De uiterste datum voor een herkeuring is steeds terug te vinden op het keuringsverslag.

Op het moment dat de notariële akte wordt ondertekend moet het verslag van de elektriciteitskeuring beschikbaar zijn.

Uw elektriciteitskeuring kan steeds gecombineerd worden met een EPC-keuring en indien nodig ook keuring mazouttank.

Al onze keuringen worden uitgevoerd door erkende experten!