keuring mazouttank

Keuring mazouttank

Wanneer u uw woning verwarmt met een mazouttank (=gasolietank, stookolietank of huisbrandolie) gelden er een aantal belangrijke verplichtingen.

-Elke mazouttank moet na de plaatsing, maar voor de ingebruikname gecontroleerd worden.

-Na ingebruikname moet de tank eveneens regelmatig gecontroleerd worden. Hoe vaak hangt af van het volume van de tank, de plaatsing (boven- of ondergronds) en de ligging (binnen of buiten de waterwingebieden en beschermingszones).

De controle van de mazouttank moet gebeuren door een erkende stookolietechnicus.

Er wordt een certificaat opgesteld waaruit moet blijken dat de tank al dan niet voldoet aan de wettelijke bepalingen. Het certificaat vermeldt de gegevens en erkenningsnummer van de uitvoerder, datum controle en geldigheidsdatum.

Uw installatie krijgt een groene (= voldoet aan de wettelijke bepalingen), oranje (=voldoet niet, maar vastgestelde gebreken geven geen aanleiding tot verontreiniging buiten de tank en mag nog gebruikt worden tijdens een overgangsperiode van max 6 maanden voor herkeuring) of rode dop (= de opslaginstallatie voldoet niet aan de wettelijke bepalingen en mag niet gebruikt worden).

Bij de verkoop van uw woning dient u te beschikken over een nog geldig keuringsattest.

Een keuring mazouttank kan steeds gecombineerd worden met een EPC-keuring en elektriciteitskeuring.

Voor info omtrent neutralisatie van uw mazouttank kan u eveneens bij ons terecht!